Pensionari Pensie Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania - ANPR
Steagul Romaniei Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania ANPR Steagul Uniunii Europene
Prezentare Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania

STATUTUL
ASOCIATIEI NATIONALE A PENSIONARILOR DIN ROMANIA

    CAP. I    DEFINITIE SI SCOP
        Art. 1
        Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania (A.N.P.R.), este o organizatie obsteasca umanitara, apolitica, filantropica, neguvernamentala,  non-profit, cu caracter educativ, social-culturala si de atitudine civica, independenta si de utilitate publica, care va promova valorile democratiei si statului  de drept, cu personalitate juridica, constituita prin asocierea libera a pensionarilor din tara sau de peste hotare, din toate categoriile, apartinand asigurarilor sociale de stat sau celorlalte sectoare de activitate, fara deosebire de origine etnica, religie, sex, categorie sociala, optiuni politice si filozofice in scopul sprijinirii, intr-ajutorarii, si apararii dreprurilor si intereselor legitime ale pensionarilor si altor categorii defavorizate, conform cu Recomandarile ONU si cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, in vederea realizarii acestora in conditii de eficienta si in beneficiul membrilor sai fara discriminari sau privilegii.

        Art. 2    Scopul general al ANPR este:
        Asigurarea unei reale protectii sociale, a unui trai decent, de sprijinire de sprijinire si intr-ajutorare astfel incat pensionarii, varstnicii si alte persoane defavorizate trebuie:
        - sa traiasca in demnitate si siguranta;
        - sa se bucure de libertatile si drepturile omului;
        - sa aiba acces la hrana, adapost, imbracaminte si ingrijirea sanatatii;
        - sa aiba acces la resursele culturale, spirituale si recreative ale societatii;
        - sa ramana integrate in societate;
        - sa aiba acces la activitati aducatoare de venituri;
        - sa participe activ la formarea si aplicarea politicii care le afecteaza bunastarea;
        - sa-si dezvolte experienta si cunostintele generatiilor de tineri;
        - sa aiba acces la asistenta medicala si medicamente gratuite sau compensate cat si la bilete de tratament, odihna si recuperare subventionate de stat;
        Promovarea, apararea si garantarea intereselor si drepturilor legitime ale pensionarilor pentru cresterea calitatii vietii si demnitatii, cat si a libertatii de opinie a acestora.

        Art. 3    Scopurile si obiectivele principale ale ANPR sunt:
        - Promovarea si apararea intereselor pensionarilor, ocrotirea drepturilor acestora pentru cresterea calitatii vietii si a demnitatii.
        - Sprijinirea si ajutorarea pensionarilor.
        - Organizarea de activitati cu caracter social, cultural si civic, in care sa fie antrenati membrii proprii.

        In acest scop, ANPR isi declara dreptul de a colabora cu toate organizatiile sindicale, ale pensionarilor, partide politice, organizatii cu caracter civic, umanitar, social, cultural, institutii guvernamentale si neguvernamentale dispuse dezinteresat de a sustine realizarea drepturilor pensionarilor, avand independenta absoluta fata de acestea, de asemenea, ANPR colaboreaza si intretine relatii cu toate uniunile si organizatiile constituite pe criterii de etnii pentru a le apara interesele pensionarilor acestora.

        CAP. II    MIJLOACE DE REALIZARE A SCOPURILOR SI A OBIECTIVELOR

        Art. 4
        Pentru realizarea scopurilor propuse si pentru promovarea si apararea intereselor pensionarilor ANPR intreprinde urmatoarele actiuni:
        a)  Sa stabileasca relatii de colaborare, informare si ajutorare cu asociatii sau alte organisme similare sau care se preocupa de problemele varstei a treia din tara si strainatate;
        b)  Sa efectueze studii cu caracter social si economic in vederea determinarii conditiilor reale ale calitatii vietii celor de varsta a treia, in vederea sustinerii revendicarii drepturilor acestora;
        c)  Sa exprime public in presa, radio, televiziune si alte mijloace precum si fata de organele statului / Presedintie, Parlament, Guvern si MMPS / opiniile in ceea ce priveste situatia vietii si sanatatii pensionarilor si alte probleme specifice acestora si sa faca propuneri pentru redresarea situatiei precare a acestora;
        d)  Sa colaboreze cu toate organizatiile de pensionari pentru ca impreuna sa initieze actiuni pentru revendicarea drepturilor ce li se cuvin pensionarilor cat si altor categorii sociale defavorizate;
        e)  Sa organizeze actiuni de protest in cazul neasigurarii conditiilor elementare de viata, nesolutionarii intereselor specifice varstei a treia si nerespectarii de catre organele Administratiei de Stat a drepturilor pensionarilor;
        f)  Face demersuri si interventii catre Organismele Statului pentru a fi admisa ca partener legal la negocierile si elaborarea de proiecte cu caracter normativ care privesc viata pensionarilor;
        - militeaza pentru unitatea tuturor categoriilor de pensionari, pentru a actiona in mod eficient in apararea drepturilor si intereselor acestora, cat si ale altor categorii sociale defavorizate;
        - actioneaza permanent pentru asigurarea unei concordante intre nivelul pensiilor, salariilor, preturilor si al tarifelor, in scopul prevenirii in continuare a degradarii vietii si sanatatii pensionarilor si pentru imbunatatirea nivelului de trai al acestora;
        - face demersuri la institutiile abilitate pentru recalcularea tuturor pensiilor in raport de studii, functia detinuta, vechime, grupa de munca si contributia la fondul de pensii, precum si pentru recorelarea pensiilor dinainte de 1989 cu pensiile anului 2000;
        - intreprinde actiuni legale de intr-ajutorare a persoanelor cu venituri mici sau fara nici un venit;
        - intervine la forurile competente pentru a acorda pensionarilor unele inlesniri, reduceri si gratuitati pentru tratamente medicale, procurare de medicamente, proteze, reduceri de tarife pe calea ferata, pe mijloacele de transport in comun terestre si fluviale, la abonamente radio, TV, telefon, reduceri de impozite si taxe;
        - participa activ impreuna cu celelalte organizatii ale pensionarilor, in vederea realizarii unei legislatii corespunzatoare, democratice, moderne, nediscriminatorii in ceea ce priveste cuantumul pensiilor si celorlalte drepturi care sa asigure o protectie sociala reala a pensionarilor;
        - acorda ajutoare pensionarilor cu pensii mici, in baza unor sponsorizari, donatii, cotizatii si alte venituri legale;
        - intervine la institutiile statului si alte organisme ale administratiei publice locale in cazul incalcarii drepturilor legitime ale pensionarilor;
        - organizeaza actiuni sociale, cultural educative si civice pentru pensionari si varstnici;
        - solicita efectuarea de catre institutiile de specialitate ale statului a unor studii si analize privind conditiile de viata ale pensionarilor;
        - intreprinde alte actiuni admise de lege pentru apararea drepturilor legitime ale pensionarilor;
        - colaboreaza cu asociatii, fundatii, organizatii civice si culturale, partide politice si institutii ale statului in vederea realizarii scopurilor ANPR;

        Art. 5   Activitati cu caracter umanitar pentru sprijinirea si ajutorarea pensionarilor
        a) Acordarea de asistenta sanitara, sociala, juridica, culturala si spirituala.
        b) Organizarea de activitati de caritate prin ajutor reciproc, prin donatii sau sponsorizari, prestrea de servicii gratuite in favoarea celor lipsiti de mijloace materiale.
        c) Constatarea prin anchete sociale si sprijinirea materiala a membrilor sai aflati in dificultate, suferinzi, bolnavi, in general persoane parasite sau fara rude apropiate.
        d) Orice alte actiuni umanitare la cererea celor aflati in dificultate.
        De asemenea, ANPR va colabora si actiona impreuna cu institutiile si organizatiile de handicapati, pentru sprijinirea pe toate caile a pensionarilor din aceasta categorie.
        ANPR va initia activitati cu caracter educativ si de divrtisment:
               - organizarea de excursii in tara si strainatate gratuite sau cu preturi reduce;
               - organizarea cu sprijinul teatrelor si altor institutii culturale de spectacole gratuite sau cu pret redus pentru pensionari si membrii lor de familie;
               - organizarea de dialoguri, conferinte, simpozioane, reuniuni, etc. la care sa participe personalitati ale vietii culturale si stiintifice din tara si strainatate;
               - organizarea de echipe  sau formatiuni artistice, cluburi, etc.;
               - prezentarea de filme si casete video cu caracter educativ si informativ.

        CAP. III     DENUMIREA SI SEDIUL A.N.P.R.

        Art. 6  Denumirea asociatiei este:
        Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania (A.N.P.R.)
        Aceasta denumire va fi respectata in toate documentele, anunturile si relatiile cu alte institutii din tara si strainatate.

        Art. 7  Sediul central al A.N.P.R. este in:
        Bucuresti, str. Breaza nr. 6, bloc V24a, sc.B, et. 4, ap. 45, sector 3.
        Telefon: 021.327.27.82
        Sediul asociatiei va putea fi schimbat prin hotararea Consiliului Director National al A.N.P.R.

        Art. 8
        Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania va avea filiale teritoriale judetene, sucursale la municipii, orase si sectoare ale municipiului Bucuresti si grupe la nivelul comunelor, satelor, cartierelor si strazilor cu numar nelimitat de membri.

        CAP. IV     DURATA SI PATRIMONIUL ASOCIATIEI

        Art. 9   
        Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania se constituie pe termen nedeterminat.

        Art. 10  Patrimoniul initial al A.N.P.R
        Patrimoniul initial al A.N.P.R in faza de constituire se compune din:
                - un televizor VENUS, alb-negru, in valoare de 1.500.000 lei;
                - un aparat de radio CARMEN in valoare de 200.000 lei;
                - un fond financiar in valoare de 500.000 lei.
        Acest patrimoniu va putea fi majorat prin donatii, legate, sponsorizari, subventii de la simpatizanti, persoane fizice si juridice, cat si din cotizatii si donatii din partea A.N.P.R.

        CAP. V     MEMBRII A.N.P.R.

        Art. 11
        Pot fi membri ai Asociatiei Nationale a Pensionarilor din Romania cetatenii romani, inclusiv cei cu domiciliul in strainatate care au calitatea de pensionari / limita de varsta, de serviciu, invaliditate, urmas / indiferen de categoria de pensie, precum si membrii de familie ai acestora aflati in intretinerea lor, fara deosebire de nationalitate, sex, credinta religioasa, convingeri politice, pregatire profesionala care au luat cunostinta de prevederile prezentului Statut si si-au exprimat adeziunea in scris si care trebuie sa respecte Statutul organizatiei.
        De asemenea, pot fi membri ai A.N.P.R. si persoanele care sunt in ultimii ani de activitate ( 1 - 5 ani inainte de pensionare) si care doresc prin calitatea de membru sa sprijine si sa sustina moral si material A.N.P.R.
        Membrii A.N.P.R. sunt fondatori, asociati, sustinatori, simpatizanti si onorifici.
        Membrii fondatori sunt:
        Persoanele fizice sau juridice romane sau straine care au o contributie deosebita la constituirea asociatiei (crearea patrimoniului initial, conceperea si elaborarea documentelor constitutive, actiunile de legalizare, etc.) care au semnat actul de constituire si sau angajat sa sprijine in continuare A.N.P.R. la infaptuirea scopurilor sale.
        Membrii asociati sunt:
        Persoanele fizice si juridice romane sau straine care nu au semnat documentele de constituire ale asociatiei, dar recunosc statutul acesteia si se obliga sa contribuie financiar la sprijinirea programelor si scopurilor A.N.P.R.
        Membrii simpatizanti si sustinatori sunt:
        Persoanele fizice care nu au semnat documentele de constituire ale asociatiei dar recunosc statutul acesteia si platesc o cotizatie simbolica.
        Membrii onorifici sunt:
        Persoanele fizice ramane sau straine, de inalta reputatie in domenii care apartin sau care au tangenta cu profilul de activitate al A.N.P.R. si care incurajeaza si apreciaza sistematic si in continuu public ideile, scopurile si actiunile A.N.P.R.

        Art. 12 
        Primirea ca membru sau retragerea din A.N.P.R. se face pe baza de cerere individuala (adeziune) aprobata de presedintele Consiliului Director National al filialei, al sucursalei sau al grupei A.N.P.R.

        Art. 13
        Fiecare membru al asociatiei plateste o taxa de inscriere, precum si o cotizatie lunara a caror valoare se va stabili de catre Consiliul Director National in valoare de 5.000 lei, iar cei cu venituri mici o cotizatie in valoare de 1.000 de lei.

        Art. 14
        Membrii A.N.P.R. au urmatoarele drepturi:
                a) Sa beneficieze de sprijinul umanitar precum si de totalitatea actiunilor intreprinse de asociatie conform scopurilor propuse
                b) Sa participe la toate sedintele, adunarile generale, nationale ale filialelor judetene, cat si la sedintele sucursalelor la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor sau la cele ale grupelor la nivelul comunelor, satelor, cartierelor si strazilor
                c)  Sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatilor, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei, filialelor, sucursalelor sau grupelor de care apartin.
                d)  Sa beneficiaze de ajutorul A.N.P.R. in apararea drepturilor economice si sociale in caz de incalcarea acestora.
                e)  Sa exprime pozitia personala in probleme ce vizeaza viata asociatiei.
                f)  Sa fie informati permanent asupra oricaror actiuni si hotarari ale ANPR
               g)  Sa faca propuneri, observatii, proiecte de hotarari si masuri ferme pentru perfectionarea activitatii asociatiei.
                h)  Sa publice articole in presa asociatiei.

        Art. 15 Membrii A.N.P.R. au urmatoarele  indatoriri:
        a)  Sa respecte prevederile statutului si hotararile luate de Adunarea Generala Nationala a filialelor judetene cat si a sedintelor sucursalelor la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si grupelor la nivelul comunelor, satelor, cartierelor si strazilor.
        b)  Sa actioneze pentru realizarea scopurilor si obiectivelor asociatiei.
        c)  Sa respecte ordinea si disciplina de organizatie, sa nu aduca prejudicii prin comportament, atitudini sau actiuni personale bunului mers al activitatii A.N.P.R.
        d)  Sa sprijine asociatia material sau prin participare la actiunile organizate de aceasta, in special cele cu caracter umanitar, sa contribuie in masura posibilitatilor la constituirea fondului de sprijin si ajutor al membrilor aflati in dificultate.
        e)  Sa se comporte demn, moral in toate imprejurarile si sa se apere onoarea si prstigiul A.N.P.R.
        f)  Sa contribuie la realizarea si promovarea unui mod de lucru democratic.
        g)  Sa achite cotizatia lunar.

        Art. 16  Incetarea calitatii de membru
        Calitatea de membru al A.N.P.R. inceteaza in cazul:
                - excluderii pentru abateri de la prevederile statutului
                - decesului

        CAP. VI     CADRUL ORGANIZATORIC

        Art. 17  Organele de conducere la nivelul national sau teritorial sunt:
        a)  o organizatie centrala;
        b)  filiale teritoriale judetene;
        c)  sucursala la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti, municipiilor si oraselor;
        d)  grupa la nivelul comunelor, satelor, cartierelor si strazilor cu un numar nelimitat de membrii.

        Art. 18  Organele de conducere la nivelul organizatiei centrale (A.N.P.R.) sunt:
                a)  Adunarea Generala Nationala a delegatilor membrilor de filiale;
                b)  Consiliul Director National;
                c)  Comisia de cenzori
        Mandatul organelor de la pct. a, b si c este de un an de zile, cu aceasta ocazie Adunarea Generala are drept de control permanent asupra organelor prevazute la pct. 20 lit. b si c din O.G.U. Nr. 26 din 31.01.2000.

     Art. 19  Adunarea Generala Nationala este organul suprem de conducere al Asociatiei Nationale a Pensionarilor din Romania si se compune din totaitatea membrilor asociatiei si are urmatoarele componente:
        a)  Stabileste strategia si obiectivele asociatiei;
        b)  aproba bugetul de venituri si cheltuieli cat si bilantul contabil;
        c)  alege pe functii si revoca membrii Consiliului Director National;
        d)  alege si revoca membrii Comisiei de cenzori;
        e)  aproba infiintarea de filiale, sucursale si grupe;
        f)  modifica actul constitutiv sau statutul;
        g)  dizolva sau lichideaza Asociatia Nationala a Pensionarilor si stabileste destinatia bunurilor ramase la lichidare;
        h)  executa alte atributiuni prevazute de legi sau Statut;
        i)  alege Presedintele Consiliului Director care este Presedintele A.N.P.R.;
        j)  va stabili taxa de inscriere in A.N.P.R. si cotizatia lunara (Taxa de inscriere  este de 5.000 lei iar cotizatia lunara de 5.000 lei, pentru cei cu venituri mici cotizatia va fi de 1.000 lei);
        k)  Adunarea Generala Nationala se intruneste cel putin odata pe an si executa controlul asupra Consiliului Director si a Comisiei de cenzori;
        l)  Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla de voturi a celor prezenti la sedinta;
        m)  Adunarea Generala este statutara cand sunt prezenti jumatate plus unu din membrii asociatiei;
        n)  Asociatul care intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale este interesat personal sau prin statutul sau, ascendentii sau descendentii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot;
        0)  Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale actului constitutiv si a Statutului sunt obligatorii pentru toti membrii;
        p)  Hotararile Adunarii Generale care incalca legea, actul constitutiv sau Statutul pot fi atacate in justitie de catre orice membru asociat in 15 zile de la data de cand a luat cunostinta de hotarare;

        Art. 20  Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale
        El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei in limita a cel mult 1/4 din componenta sa.
        In exercitarea competentei sale Consiliul Director National (C.D.N.):
        a)  tine sedinta lunar si ori de cate ori este nevoie adopta hotarari si dispozitii;
        b)  prezinta Adunarii Generale raportul de activitati pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator si proiectul programelor asociatiei;
        c)  incheie acte juridice in numele si pe seama A.N.P.R.
        d)  aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
        e)  indeplineste alte atributiuni prevazute de Statut, de hotararile Adunarii Generale sau legi;
        f)  elaboreaza un regulament intern de functionare aprobat de Adunarea Generala;
        g)  poate schimba sediul asociatiei;
        h)  stabileste eventualele functii platite in asociatie;
        i)  alege presedintele A.N.P.R. si celelalte cadre pe functii;
        j)  aproba modul de cheltuire a mijloacelor financiare si de distribuire si gestionare a mijloacelor materiale;
        k)  aproba contestatiile si solutioneaza toate litigiile;
        l)  aproba afilierea asociatiei la federatii sau confederatii, etc.;
        m) inlocuieste un membru care a plecat sau care nu mai activeaza;
        n) hotareste declansarea unor actiuni revendicative admise de lege;
        o)  Adunarea Generala Nationala va stabili cotizatia lunara a membrilor saociatiei care va fi hotarata de C.N.D.

        Art. 21  Consiliul Director National cuprinde urmatoarele functii:
        a)  Presedintele Consiliului National care este si al A.N.P.R.
        b)  Primvicepresedinte
        c)  Patru vicepresedinti
        d)  Un secretar executiv
        e)  Doi membri
        Presedintele A.N.P.R. are urmatoarele atributii:
       a)  asigura conducerea curenta a A.N.P.R. pentru indeplinirea hotararilor Adunarii Generale Nationale;
       b)  coordoneaza activitatea filialelor, sucursalelor si a grupelor;
       c)  stabileste strategia si aplica tactica necesara realizarii scopurilor A.N.P.R.;
        Hotararile Consiliului Director National se iau prin vot cu majoritatea simpla.
       Presedintele A.N.P.R.  sau dupa caz, unul dintre vicepresedinti delegat de acesta, reprezinta A.N.P.R. in raporturile acestuia cu persoanele juridice organe de stat sau alte organe sa semneze documente care angajeaza asociatia.
       Presedintele Consiliului Director National reprezinta A.N.P.R. si are drept de semnatura si sa aplice stampila asociatiei.

        Art. 22  Comisia de cenzori
        Comisia de cenzori se aproba de Adunarea Generala Nationala in momentul in care asociatia este formata din mai mult de 100 de membri.
        Comisia de cenzori este alcatuita din:
                a)  presedinte
                b)  vicepresedinte
                c)  secretar
acestia fiind alesi de Adunarea Generala.
        In realizarea competentei sale, cenzorul sau dupa caz comisia de cenzori
                a)  verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
                b)  intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale Nationale;
                c)  participa la sedintele Consiliului Director National fara drept de vot;
                d)  indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala;
        Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare aprobat de Adunarea Generala Nationala.

        CAP.  VII     MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL STATUTULUI

        Art. 23  Modificarea actului constitutiv sau a Statutului se face in conformitate cu legea, iar cererea de inscriere a modificarilor va fi insotita de procesul verbal al Adunarii Generale in forma autentica in momentul depunerii la judecatorie.

        CAP.  VIII     MIJLOACE MATERIALE SI FINANCIARE

        Art. 24  Veniturile asociatiei provin din:
                a)   Taxa de inscriere;
                b)   Cotizatia lunara a membrilor;
                c)   Donatii, sponsorizari sau legate;
                d)   Dobanzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;
                e)   Alte venituri prevazute de lege.

        CAP.  IX     DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

        Art. 25  Asociatia se dizolva:
                a) prin  hotarare judecatoreasca sau a tribunalului;
                b)  prin hotararea Adunarii Generale Nationale.

        Art. 26  Lichidarea se realizeaza in baza unei hotarari judecatoresti.
        Dizolvarea si lichidarea A.N.P.R. se face in conformitate cu dispozitiile legale.

        CAP.  X     DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

        Art. 27  Consiliul Director National are dreptul de a stabili sigla A.N.P.R.

        Art. 28  A.N.P.R. are personalitate juridica, stampila, carnete, legitimatii, sigla si drapel. Forma stampilei, sigla, culoarea drapelului, a carnetului si a legitimatiei se stabilesc de catre Consiliul Director National.

        Art. 29  Organul de presa al A.N.P.R. va fi publicatia " Vocea Pensionarilor".

        Art. 30  Prezentul Statut a fost aprobat in Adunarea Comitetului de Initiativa pentru infiintarea Asociatiei Nationale a Pensionarilor din Romania conform Procesului-verbal al sedintei de constituire al Asociatiei. Prezentul Statut va respecta si va aplica toate prevederile legale in vigoare.
Domnul Dumitrescu Stefan este fondatorul Asociatiei Nationale a Pensionarilor din Romania iar Adunarea Generala l-a desemnat ca reprezentant special in fata tuturor autoritatilor prevazute de Ordonanta nr. 26 din 31 ianuarie 2000 (cu privire la asociatii si fundatii) si conform Procesului-verbal de constituire al A.N.P.R. incheiat la data de 28.08.2000 in Bucuresti in sedinta Comitetului de Initiativa.


PRESEDINTELE A.N.P.R.
STEFAN DUMITRESCU
28.08.2000

 
ACT ADITIONAL
la Procesul-verbal de constituire si Statutul "ASOCIATIEI NATIONALE A
PENSIONARILOR DIN ROMANIA"

 

              Subsemnatul DUMITRESCU STEFAN, presedintele "ASOCIATIEI NATIONALE A PENSIONARILOR DIN ROMANIA" - A.N.P.R., prin prezentul Act Aditional fac urmatoarele precizari si corecturi la Procesul-verbal de constituire al Asociatiei si la Statutul de functionare al Asociatiei, autentificate sub nr. 1467 - 1468 / 10.10.2000, de BNP Ciudoescu Scarlat, astfel:

              Art. 1  -  Se modifica titulatura Procesului-verbal de constituire al Asociatiei in "ACT CONSTITUTIV" al Asociatiei Nationale a Pensionarilor din Romania.

              Art. 2  -  Se modifica dispozitiile cu privire la patrimoniul initial al Asociatiei, cuprinse in pct. a), b) si c), pg. 3, din Actul constitutiv si in disp. art. 10 din Statut, in sensul ca patrimoniul initial se compune din:
        - suma de 1.400.000 lei cash, consemnata la CEC - Filiala Sectorului 3 Bucuresti conform recipiseide consemnare nr. 42.30.04/00/40.4/000166 din data de 13.10.2000;
        - un aparat radio marca "CARMEN" - evaluat la 200.000 lei, si
        - un televizor alb-negru marca "VENUS" - evaluat la 1.000.000 lei

              Art. 3  -  Restul dispozitiilor din Actul constitutiv si din Statutul Asociatiei raman neschimbate.

              Art. 4  -  Prezentul act aditional face parte integranta din Actul de constituire si Statutul Asociatiei pe care le modifica si completeza in mod corespunzator.
        Redactat, procesat si autentificat in cinci exemplare de Biroul Notarial di str. Splaiul Independentei, nr. 3, sector 5, Bucuresti.

 

PRESEDINTELE A.N.P.R.
STEFAN DUMITRESCU

 

Filiale ANPR
Filiala ANPR Campia Turzii
Filiala ANPR Brasov
Parteneri ANPR
Asociatia Reintregirea Patriei
Linkuri utile

CNPAS
Casa Nationala de Pensii
si Alte Drepturi de
Asigurari Sociale

CNAS
Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

ANAF
Agentia Nationala de Administratie Fiscala

Presedintia Romaniei
Presedintia Romaniei

Guvernul Romaniei
Guvernul Romaniei

Copyright@2012 - Pensionari Pensie Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania - ANPR