Pensionari Campia Turzii. Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania - ANPR Filiala „Transilvania” Campia Turzii
Steagul Romaniei sigla filiala ANPR Transilvania din Campia Turzii Steagul Uniunii Europene
Prezentare Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania
Banner ANPR

     Urmare a iniţiativei unor persoane de vârsta a 3-a, la nivelul municipiului Câmpia Turzii, s-a constituit Filiala ,,Transilvania” a Asociaţiei Naţionale a Pensionarilor din România (ANPR).
     ANPR este un ONG, apolitic şi nonprofit având drept principal obiectiv apărarea drepturilor pensionarilor, îmbunătăţirea vieţii celor ce au edificat ceva în această ţară; edificări distruse într-o veselie demnă de o cauză mai bună de vremelnice guverne incompetente şi dezinteresate, sprijinite de o clasă politică cocoţată în vârful scării valorilor răsturnate.
     Prim pas - prin propuneri obiective şi imparţiale venite din partea pensionarilor din Transilvania vom acţiona la elaborarea unei echitabile Legi a pensiilor, unică şi în folosul tuturor. Trebuie să fim coautori, luaţi în considerare la nivelul Ministerului Muncii şi Justiţiei sociale şi a  Parlamentului României!
     Aşteptăm în rândurile noastre pensionarii şi cei care mai au maximum 5 ani până la pensionare, indiferent de opţiunile  politice.
     Dorim deasemenea conlucrarea cu alte asociaţii de pensionari.

      Conducerea A.N.P.R. - Filiala „Transilvania„ Câmpia Turzii

          Consiliul director:
     Preşedinte fondator: Vasile Răchită
     Preşedinte executiv: Ioan Moldovan
     Primvicepreşedinte-probleme pensionari civili: Laurenţiu Tor
     Primvicepreşedinte-probleme pensionari militari: Col(R) Traian Şerban
     Secretar executiv: Ioan Iova

     Sediu: str. Andrei Mureşanu, nr. 9  Telefon secretariat  0744 503 376

Constituire Filiala Transilvania a ANPR in Campia Turzii

     Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania (ANPR) - Filiala Transilvania Câmpia Turzii este o organizatie obsteasca, umanitara, apolitica, neguvernamentala, non-profit, cu caracter educativ, socio-cultural si de atitutine civica, independenta, care promoveaza valorile democratiei si statului de drept, cu personalitate juridica constituita prin asocierea libera a pensionarilor din tara si de peste hotare, din toate categoriile, apartinand asigurarilor sociale de stat sau celorlalte sectoare de activitate, fara deosebire de origine etnica, religie, sex, categorie sociala, optiuni politice si filozofice in scopul sprijinirii, intrajutorarii si apararii drepturilor legitime ale pensionarilor si ale altor categorii defavorizate, conform recomandarilor ONU si Declaratiei Universale a Drepturilor Omului in vederea realizarii acestora in conditii de eficienta in beneficiul membrilor sai, fara discriminari si privilegii.

Parteneri ANPR
Asociatia Reintregirea Patriei
CARP Umanitatea
Federatia forumul Democrat Solidaritatea Romaneasca
ANCERM
ANPR Condor
ARPIA
Linkuri utile

CNPAS
Casa Nationala de Pensii
si Alte Drepturi de
Asigurari Sociale

CNAS
Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

ANAF
Agentia Nationala de Administratie Fiscala

Presedintia Romaniei
Presedintia Romaniei

Guvernul Romaniei
Guvernul Romaniei

 

Copyright@2012 - Pensionari Asociatia Nationala a Pensionarilor din Romania - ANPR Filiala „Transilvania” Câmpia Turzii